[annonser]

  • Dygnsvärden
  • Årssammanställning
  • Månadssammanställning
  • Klimatdata
  • Om väderstationen

Årssammanställning - Vädret i Henån

Månadssammanställning - Vädret i Henån

Väderstationen har mätt väderdata sedan 2011.

logotypeVäderstationen är en Davis Vantage Pro2 och är placerad i Henåns hamn. Den samlar in vindhastighet, vindriktning, nederbörd, luftfuktighet och temperatur var 10 minut och presenterar värdena på denna sida.

För mer information om sidan och väderstationen kontakta ELJI Elektronik AB, Myggenäs gård, 471 60 Myggenäs. Vi finns på telefon 0304-669950.

ELJI Elektronik AB är specialiserade på mätning av väderdata och levererar väderstationer för många olika sammanhang allt i från fjällstationer, räddningstjänster, kommuner och väderstationer för jordbruket.